Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

seeyousoon
3449 d7f9 390
Reposted fromhysterie hysterie viaodpocznijmy odpocznijmy
seeyousoon
9533 5ace 390
NATURALLY.
Reposted frompiehus piehus viaalliwantisyou alliwantisyou
seeyousoon
6136 f94f 390

March 24 2017

9780 012f 390
seeyousoon
seeyousoon
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
seeyousoon
Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
— bo bardzo bym chciała
Reposted fromSalute Salute vianezavisan nezavisan

March 22 2017

seeyousoon
7143 0173 390
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka viaelinela elinela
seeyousoon
Do przewidzenia było, ŻE SIĘ ROZEJDZIEMY.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
seeyousoon
(...) gdy mężczyzna mówi „koniec”, to jest koniec. I nie ma co ratować, bo można się tylko ośmieszyć.
— K. Glinka
Reposted fromstopme stopme vianezavisan nezavisan
seeyousoon
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

March 18 2017

seeyousoon
2987 7a04 390
seeyousoon
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać, bo mam wszystkiego dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.

March 09 2017

seeyousoon
"Niegdyś uważałam, że 'cokolwiek' jest lepsze niż 'nic'. Dzisiaj uważam, że czasami 'nic' jest lepsze niż 'cokolwiek'."
— Glenda Jackson

March 02 2017

seeyousoon
Czasem zależy nam na kimś i lubimy spędzać z nim czas, ale to nie wystarcza, żeby być razem.

Richelle Mead, Ostatnie poświęcenie
Reposted frommimala mimala viaalliwantisyou alliwantisyou
seeyousoon
Tak obserwuję ludzi i zastanawiam się skąd oni mają tylu znajomych? Ja też wychodzę z domu, jakichś ludzi znam, ale trudno mi trafić na takich wariatów, przy których mogłabym poczuć, że żyję. 
— Sonia_Sonatka
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianezavisan nezavisan
seeyousoon
0081 d835 390
Reposted fromvandalize vandalize vianezavisan nezavisan
seeyousoon
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viaalliwantisyou alliwantisyou

February 21 2017

seeyousoon
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viaovermind overmind
seeyousoon
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl