Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

seeyousoon
19:10
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie, to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie, nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie... idiotko.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan
seeyousoon
19:09
19:09
0408 8cd8 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viancmsp ncmsp
seeyousoon
17:22
8238 3a1e 500
Reposted fromSchizoecke Schizoecke viabudas budas

February 18 2018

seeyousoon
18:00
6047 5de6 500
Reposted fromparafina parafina viabudas budas
seeyousoon
17:59
7433 6ad9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabudas budas
seeyousoon
16:38
On za Tobą nie tęskni 
— Idiotko.
Reposted fromhunsert hunsert viancmsp ncmsp
seeyousoon
16:38
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain viancmsp ncmsp
seeyousoon
16:38
5693 07d3
Reposted fromdontbemad dontbemad
seeyousoon
16:38
5694 de37
Reposted fromdontbemad dontbemad
seeyousoon
15:06
0730 6ee1
seeyousoon
10:35
8917 f2dc
seeyousoon
10:33
Skłamałabym mówiąc, że nic nie znaczysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamywonderland mywonderland
seeyousoon
10:32
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viaalliwantisyou alliwantisyou
seeyousoon
10:32
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaalliwantisyou alliwantisyou
seeyousoon
10:32

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamanartist iamanartist

February 17 2018

seeyousoon
12:58
0879 5f5e
Léon
Jean Reno & Natalie Portman
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadontbemad dontbemad
seeyousoon
12:58
5266 1f80 500
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viadontbemad dontbemad
seeyousoon
12:55
2222 d21d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadontbemad dontbemad
seeyousoon
12:55
4278 5062
Reposted fromdontbemad dontbemad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl