Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

seeyousoon
2755 3ca3 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viagabrynia gabrynia
seeyousoon

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaalliwantisyou alliwantisyou
2623 68e8 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaalliwantisyou alliwantisyou

April 24 2017

seeyousoon
seeyousoon
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
0913 b911 390

cinyma:

It’s all falling apart!
I’m erasing you, and I’m happy!
You did it to me first!
I can’t believe you did this to me.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou

April 23 2017

seeyousoon
seeyousoon
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viaalliwantisyou alliwantisyou
seeyousoon
9522 0193 390
Reposted fromgrobson grobson viaalliwantisyou alliwantisyou
seeyousoon
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to Ty pozwoliłeś mi odejść.
— taktaktak.
seeyousoon
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazoou zoou

April 22 2017

seeyousoon
Nie przyzwyczajaj się do tego, co możesz utracić. 
— WA
Reposted frommartinif16 martinif16 viacytaty cytaty
seeyousoon
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarawwwr rawwwr
seeyousoon
2836 17ad 390
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viarawwwr rawwwr
seeyousoon
Reposted frommeem meem viawrajt wrajt
seeyousoon
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted from61sekund 61sekund viacytaty cytaty
seeyousoon
7562 2688 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viaalcohoolic alcohoolic
seeyousoon
1216 0ed9 390
#orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viajasnaa jasnaa
seeyousoon
4868 0578 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

April 19 2017

seeyousoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl