Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

seeyousoon
07:59
seeyousoon
07:59
3715 b82c 500
takie życiowe.
seeyousoon
07:58

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viazupson zupson
seeyousoon
07:57
" Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa. "
— Camille Saroyan
seeyousoon
07:55
nie wiem czy bardziej żałuję zmarnowanych lat na Ciebie czy tego, że nam nie wyszło. 
Reposted fromlittle-things little-things viazupson zupson

May 13 2018

seeyousoon
17:44
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viabudas budas
seeyousoon
17:43
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viazupson zupson
seeyousoon
17:40
1278 1fad
Reposted fromJuliette Juliette viaeazyi eazyi
seeyousoon
17:39
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover vianezavisan nezavisan
seeyousoon
17:38
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet, jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska – "Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym"
Reposted fromIriss Iriss vianezavisan nezavisan
seeyousoon
17:37
Każdy dzień jest dobry, żeby zabrać ją na randkę i wywołać uśmiech na jej twarzy. Staraj się, zdobywaj każdego dnia – niezależnie od tego jak dawno jest Twoja.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
seeyousoon
17:36
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala vianezavisan nezavisan
seeyousoon
17:36
3071 3690
Reposted fromonlyman onlyman vianezavisan nezavisan
seeyousoon
17:35
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
seeyousoon
17:35
Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus „Miała dzikie serce"
Reposted fromthesmajl thesmajl viazupson zupson

May 06 2018

seeyousoon
16:16
7162 a15c
Reposted fromdreamadream dreamadream viaseriale seriale
16:16
0331 a1fc 500
Reposted fromSaturnine Saturnine vianezavisan nezavisan
seeyousoon
16:13
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota vianezavisan nezavisan
seeyousoon
16:13

"Kiedy dwoje ludzi ma być razem, będą razem. Istnieje coś takiego jak przeznaczenie".

— Sara Gruen – Woda dla słoni
seeyousoon
16:12
5356 7956
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl