Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

seeyousoon
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viapouler pouler
seeyousoon
9160 b55b 390
Reposted fromkurna kurna viazurawianiaczka zurawianiaczka
7016 397e 390
Reposted fromshitsuri shitsuri
seeyousoon
8579 2e68 390
Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
7643 2b9d 390
Reposted fromgraysen graysen viarisky risky
seeyousoon
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
seeyousoon
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque viancmsp ncmsp
seeyousoon
Muszę przyznać, że jeszcze troszkę czekam.
Reposted fromnonecares nonecares viaalliwantisyou alliwantisyou
seeyousoon
0534 640e 390
Reposted fromwwannie wwannie viaalliwantisyou alliwantisyou

May 27 2017

seeyousoon
9090 2ae5 390
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viancmsp ncmsp
seeyousoon
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viarisky risky

May 23 2017

seeyousoon
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
seeyousoon
5839 9fc6
Funny
Reposted fromsfeter sfeter viancmsp ncmsp
seeyousoon
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viancmsp ncmsp
seeyousoon
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
Reposted frompapaja papaja viasugarvenom sugarvenom
seeyousoon

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viancmsp ncmsp

May 22 2017

seeyousoon
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
seeyousoon
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir
seeyousoon
Reposted fromIriss Iriss viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl