Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

seeyousoon
Rok mija i mi chyba trochę przykro, mimo, że kurwa nic w tym roku mi nie wyszło.
— Bonson
Reposted frompolciak polciak viaalliwantisyou alliwantisyou
seeyousoon

July 10 2017

seeyousoon
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromkasiapodpucha kasiapodpucha viagabunia gabunia

July 09 2017

seeyousoon
3849 8074 390
Reposted fromdisheveled disheveled viagdziejestola gdziejestola

July 08 2017

seeyousoon
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted bycytatydelatzkomaravelbloudaoutofloveaskmanlittlewhiteliesthe-impossible-girlbanshepersona-non-gratamoglismywszystkohope24hindsightviva-salvadoremissatomicbombodnowahoudafridays-karmanot-good-enoughwarkoczolvidopodkreslajmniepampampameterniachceblantao5ranoaleanderalliwantisyousthwentwronghistoriapaniBmuzyczkaviajerobeliveinmewinnym-swieciemadadreamrusalkadmiralmalinowowaIzUuUawakenednieobecnoschope24hollygrovebanitapikkumyynatoryahamekagdziejestolay-xcv-ymadadreamthepartthathurtsthemostbukazlaDimrostimpulsiveeboundlessgogmay29thcappaquesoulwaxSilentForestSkydelanSkydelanfoudancingwithaghostpani-magdalenacrispybonesohmydeerszyderadraiaPrzygnebionaSsomethingmy-world-my-spaceMonia94alliwantisyoucalaveriteMerrry98maliwaRybciaaaSenyiaolewkaomg-archyRozanopalcaJutrzenkasouxieBirdofParadiseAboutTodayspokodamaadaaa93beliveinmemala-mi-w-glanachbeinthebedezylawiecznienevermorefuckitsandersitwaspainfallingstar14Olsoneksouxiemayamaradaaa93crystalcleozabkahumaneblacksadcatlekkaprzesadapersona-non-gratahesiamelaBrilliantbansheAmebanieobecnoscjuliospannamakowafuckinghypocritekashkashBloodEveniepowaznieshameonyoubitch
seeyousoon
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viadecanelle decanelle
seeyousoon
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko

July 07 2017

seeyousoon
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viazupson zupson

July 05 2017

seeyousoon
3268 b119 390
"Moja miłość"
Reposted fromwwannie wwannie viatoniewszystko toniewszystko
seeyousoon
Piszę, a ty ani me ani be, zrozum ranisz i hańbisz mnie.
— Taco Hemingway - Mięso
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viahidenFly hidenFly
seeyousoon
Szybko zrezygnowałeś jak na kogoś, kto mówił, że jestem kobietą jego życia.
— Guillame Musso
Reposted fromtomowa tomowa viajasnaa jasnaa

July 04 2017

7493 09f9 390
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viazupson zupson
seeyousoon
Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany.
— B. Prus
Reposted frombezemnie bezemnie viasugarvenom sugarvenom
seeyousoon
seeyousoon
(…) Trzeba odróżniać. Dobro od zła. Prawdę od kłamstwa. Złudzenia od rzeczywistości. Miłość od atrapy. Syf od porządku. Pocałunek od przelizania. Deszcz od plucia. Twarz od mordy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlakonika lakonika viazupson zupson

July 02 2017

seeyousoon
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
Reposted fromNiebanalna Niebanalna viafreska freska
seeyousoon
5823 8205 390
Reposted fromTenSigis TenSigis viaantonim antonim
3936 9e44 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialucius lucius
seeyousoon
9656 31a5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl