Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

seeyousoon
06:23
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
seeyousoon
06:23
seeyousoon
06:23
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko

July 23 2017

seeyousoon
14:58
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viancmsp ncmsp
seeyousoon
14:58
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viancmsp ncmsp

July 22 2017

seeyousoon
19:33
6619 95fe 500
26.
seeyousoon
19:32
2067 803f 500
Reposted fromzciach zciach viaadurowe adurowe
seeyousoon
19:22
seeyousoon
19:17
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
seeyousoon
19:14
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viamyfuckingreality myfuckingreality
seeyousoon
19:13
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viainvisibile invisibile
seeyousoon
18:13
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
18:11
7640 a7c6 500

July 21 2017

seeyousoon
06:08
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viazembata zembata
seeyousoon
05:56
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme vianezavisan nezavisan
seeyousoon
05:51
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazupson zupson

July 20 2017

seeyousoon
14:03
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viazupson zupson
seeyousoon
12:56
mam w plecach już tyle noży, że mógłbym udawać jeża
— Słoń
seeyousoon
12:55
ona zrozumiała pierwsza, że ma swoje życie, a nie Twoje problemy do wzięcia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
seeyousoon
12:51
Miałeś wszystko poza szacunkiem do życia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl