Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

seeyousoon
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
seeyousoon
seeyousoon
4834 6880 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko

July 23 2017

seeyousoon
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viancmsp ncmsp
seeyousoon
7009 7a8c 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viancmsp ncmsp

July 22 2017

seeyousoon
6619 95fe 390
26.
seeyousoon
2067 803f 390
Reposted fromzciach zciach viaadurowe adurowe
seeyousoon
seeyousoon
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
seeyousoon
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viamyfuckingreality myfuckingreality
seeyousoon
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainvisibile invisibile
seeyousoon
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
7640 a7c6 390

July 21 2017

seeyousoon
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viazembata zembata
seeyousoon
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme vianezavisan nezavisan
seeyousoon
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazupson zupson

July 20 2017

seeyousoon
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viazupson zupson
seeyousoon
mam w plecach już tyle noży, że mógłbym udawać jeża
— Słoń
seeyousoon
ona zrozumiała pierwsza, że ma swoje życie, a nie Twoje problemy do wzięcia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
seeyousoon
Miałeś wszystko poza szacunkiem do życia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl