Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2019

seeyousoon
19:10
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
seeyousoon
16:49
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
seeyousoon
16:46
9194 a4a8 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir

May 21 2019

seeyousoon
21:08
seeyousoon
21:04
Reposted fromdreamadream dreamadream viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
seeyousoon
20:34

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

May 10 2019

seeyousoon
19:08
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viasugarvenom sugarvenom
seeyousoon
19:08
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasugarvenom sugarvenom
seeyousoon
19:08
3816 44b8 500
Reposted fromcorvax corvax viasugarvenom sugarvenom

April 29 2019

seeyousoon
18:47
8248 196f
Reposted fromzapiski zapiski viahrabinacuervo hrabinacuervo
seeyousoon
18:46
9428 4b63
Reposted frommyname myname viahrabinacuervo hrabinacuervo
seeyousoon
18:45
seeyousoon
17:19
4426 9386 500
Reposted fromoll oll viaimitacje imitacje
seeyousoon
17:18

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaunusual unusual
seeyousoon
17:16
2232 6e8f 500

July 27 2018

seeyousoon
07:59
seeyousoon
07:59
3715 b82c 500
takie życiowe.
seeyousoon
07:58

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viazupson zupson
seeyousoon
07:57
" Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa. "
— Camille Saroyan
seeyousoon
07:55
nie wiem czy bardziej żałuję zmarnowanych lat na Ciebie czy tego, że nam nie wyszło. 
Reposted fromlittle-things little-things viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl